Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kystens perler

Vi har udvalgt nogle af kystens markante og unikke steder. Tag med på opdagelse.

5 Sangstrup Og Karlby Klint1

Kystlandskabet i Norddjurs er præget af istidens virke, og når man går på opdagelse i strandkanten, kan man danne sig et billede af kystens geologiske dannelseshistorie.

Dale blev udhulet af gletcherisens slid, isstrømme bar bjergmateriale med sig, og sandede sletter opstod af smeltevandet, som strømmede væk. Istiden har efterladt et meget varieret, smukt og oplevelsesrigt kystlandskab i Norddjurs, og på grund af isens vandring, er Norddjurs én af de få kommuner, der kan byde på næsten alle de landskabstyper, der findes i Danmark. 

Kystlandskaberne består af erosionskyster (havet ’æder’ konstant på kysten), udligningskyster (havet tilfører sand og sten til kysten), marine forlande med langstrakte strandenge og vadehavslignende, tidevandspåvirkede strande.

Helt specielle er kystklinterne, hvor fastlandet ender brat i hvide, lodrette kridtvægge. Vi har stenstrande, hvor småsten slibes runde i brændingen, vi har stækninger med klitlandskaber, og vi har brede, hvide sandstrande. Der er strækninger, hvor skoven vokser helt ud til kanten på stejle kystskrænter med jordskred og næsten lodrette hældninger.

Nogle steder kan man opleve, at kysten er udnyttet til kalk, sten og grusgravning, andre strækninger fremstår som de har gjort gennem tusinder af år.

Landskabsoplevelserne langs kysten i Norddjurs skifter konstant, og oplevelsen af dem er et vigtigt grundelement i vores natur- og kulturarv.