Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Gjerrild Nordstrand

Landskabsoplevelser ved Gjerrild Nordstrand

Gjerrild Nordstrand er lidt mere vindbæst end resten af nordkystens strande, så sandet på stranden og i havet er i konstant bevægelse. Men i klitterne holder marehalmen på sandet, så klitterne bliver, hvor de er.

 • En Smuk Og Velbesoegt Strand
 • Kystskraent Og Marint Forland
 • Store Sten Ved Gjerrild Nordstrand Vest

Landskabet bag nordkystens kystlinje er dannet af hævet stenalderhavbund. I stenalderen for ca. 6.500 år siden stod havet omkring 6 m højere end nu, og det nordlige Djursland var dengang en stor skovklædt ø. Derfor opleves den nu tilbagetrukne gamle kystlinje som et stort trappetrin i landskabet. Gjerrild Nordstrand er derfor gammel havbund, kaldet ’marint forland’.

Bølgebevægelsen på kysten går fra vest mod øst, det vil sige at havet ’høvler’ materiale af de fremstående kystpartier, for eksempel Stavnshoved, og flytter fint materiale til beskyttede bugter og vige som ved Gjerrild Nordstrand. Tilbage ved de ’afhøvlede’ fremspring ligger kun de store sten tilbage. 

I processen indgår også dannelsen af strandvolde, der er lave volde af sten og grus som havet har skyllet op og som senere typisk er blevet dækket af sand. Ved Gjerrild Nordstrand er der fine eksempler på sådanne strandvolde, der her løber parallelt med kysten. Dannelsen af strandvolde finder i øvrigt også sted i dag, hvad man kan få et fint indtryk af længere nede af kysten ved Gjerrild Bugt.

Ved Gjerrild Nordstrand er stranden bred sandstrand og farvandsområdet er indre dansk farvand med åben kyst.

Naturoplevelser ved Gjerrild Nordstrand

Ved stranden har der været gravet ral indtil 1970’erne, hvor arealerne blev fredet. Gravningens påvirkning af jorden har givet gode forhold for naturen, og de forladte, næringsfattige arealer er nu hjemsted for mange sjældne planter.  Man kan finde flere orkidéer, bl.a. den sjældne koralrod, purpur-gøgeurt og plettet gøgeurt.  Man kan også være heldig at finde liden vintergrøn og rundbladet soldug.

 • Artsrig Natur
 • Baekken Loeber Ud Paa Stranden
 • Fredet Overdrev
 • Stenvolde

Bag kystlinjen ses overdrev med enebær, gul snerre, blodrød storkenæb og vellugtende gulaks. Planterne leverer føde til mange sommerfuglearter, for eksempel markperlemorsommerfugl og violetrandet ildfugl. Der vokser også mange specielle svampe, blandt andet de fine og farvestrålende vokshatte.

Hederne findes mod vest på mager, tør og sandet jordbund, hvor der gror hedelyng, revling og tyttebær. På hederne lever insekter, som kan klare det tørre og ørkenagtige klima og mange krybdyr og padder.

Nordstranden er et velkendt sted for både danske fuglearter og trækfugle. Hvis man er heldig, får man et glimt af spejdende rovfugle, for eksempel sort glente, fjeldvåge og havørn. Sandbundens fødemuligheder tiltrækker mange andefugle, for eksempel toppet skallesluger og fløjlsand, og vadefugle som strandskade, stor præstekrave, regnspove og mudderklire.

Småfugle som stillits, tornsanger og rødrygget tornskade kan også opleves, da de sætter pris på blandingen af buske og åbne græsflader. Skovhornugle og mosehornugle jager på de lysåbne arealer omkring Gjerrild Nordstrand.

Kulturhistorie

 • Bunkersanlaeg Fra 2 Verdenskrig
 • Runde Flintesten Var Eftertragtede

Det gamle ralgravningsområde var aktivt fra 2. verdenskrig og frem til1968. Der blev gravet store mængder grus og sten fra strandvoldene, og en stor del af det var rund flint, som blev brugt til knusesten i cementindustriens møllerier.  Under 2. Verdenskrig blev materialerne dog mest brugt i de tyske befæstningsanlæg. I forbindelse med råstofgravningen blev sidesporet på Gjerrildbanen anlagt men en betydelig del blev også transporteret væk med skib.

En del af Gjerrildbanen er i dag fredet som en sti for gående og cyklister og det meste af det gamle råstof-område er senere blevet til sommerhusområde, dog er 42 hektar fredet i 1974 for at sikre besøgendes adgang.

Landsbyen Gjerrild er en "uregelmæssig vejforteby". De mange jordløse landarbejdere i Gjerrild har dels arbejdet på byens gårde dels på herregården Sostrup sydvest for byen. Op gennem det 20. århundrede har Gjerrild stort set bevaret sin udstrækning og er også i dag domineret af byens mange gårde.

Tilgængelighed og aktiviteter

Gjerrild Nordstrand er forbundet med fjernvandreruten "Nordsø-stien", der giver adgang til gode oplevelser til fods eller på cykel ad den fine grusbelagte sti langs kysten.

 • En Herlighedsplet
 • Et Gemmested
 • Fin Havudsigt
 • Nordsostien

Stranden er en ’familiestrand’ med fin sandbund, rent vand, bred sandstrand, mulighed for at sætte joller og kajakker i vandet samt et godt lystfiskeri.

Derudover kan man opleve gæster kite- og windsurfere, paraglidere og drageflyvere. Alle sammen sportsgrene, der kræver god vind, og det er der nok af på Gjerrild Nordstrand.

Det er let at komme til stranden og der er gode parkeringsmuligheder.