Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Grenaa Strand

Landskabsoplevelser ved Grenaa Bystrand

 • Brede Klitarealer
 • En Dramatisk Strand
 • Fuglsang Hede
 • Hybenroser I Klitterne

Ved stranden i Grenaa er der brede sandstrande med lavt vand, klitter, hede og plantager. Farvandsområdet er åbent, indre dansk farvand med et retlinet, åben kyst og bølgepåvirkningen opleves middel til kraftig.

Den visuelle sammenhæng langs kysten er god, set fra selve stranden og hele strandområdet samt Grenaa Plantage/ Fuglsang Hede er oplevelsesrige områder med et stort naturindhold. 

Naturoplevelser ved Grenaa Bystrand

Fra et lille næs ved stranden strækker et kalkstensrev, Polderrev, sig langt ud i havet. Revet er kendt som en god fiskeplads, for havørreder på vej til og fra Grenåen og Kolindsund-kanalerne, opholder sig ofte dér. Stimer af multer og hornfisk passerer i sæsonen, og man kan fange fladfisk med sandorm.

 • Gul Evighedsblomst
 • Hugorm Paa Heden
 • Strandarve
 • Strandsennep

Det lave vand omkring kalkstensrevet giver fine forhold for især vadefugle. Når der er roligt, ses flokke af sandløbere, ryler og strandskader ofte i strandkanten, når de søger føde. På åbent vand svømmer edderfugle og skarv, og hvis man er heldig, kan man også se svømmende marsvin eller sæler, som bryder havspejlet og nyder godt af områdets fiskebestand.

Sandflugt var indtil forrige århundrede et stort problem - især for det kystnære landbrug. Derfor anlagde man plantager langs kysten, sådan som det også ses her i området. Sandet langs stranden er meget næringsfattigt og kun nøjsomme planter som strand-sennep, strandarve og strand-kvik kan gro her. Her ses også den spiselige strandkål, som med sit store indhold af C-vitaminer tidligere anvendtes mod skørbug. I klitternes saltpåvirkede miljø trives kun planter med et dybtgående rodnet f.eks. græsserne marehalm og hjælme.

På Fuglsang heder lever en lang række insekter, som kan klare det tørre og ørkenagtige klima, blandt almindelig blåfugl tidselsommerfugl og skråstregbredpande. De tørre og varme forhold i vegetationen tiltrækker krybdyr som hugorm, stålorm, almindelig firben og markfirben.

Kulturhistorie

Grenaas placering ved indsejlingen til Kolindsund og i en tilpas afstand fra have indikerer, at byen er opstået som en havneby med centrum for handel og transport i Kolindsunds fjordsystem.

 • Grenaa Lystbaadehavn
 • Grenaaens Udloeb Ved Haven
 • Sommerhusbebyggelsen Klitten

Ved stranden ligger der et bevaringsværdigt sommerhusbyggeri langs Klitten. Den karakterfulde bebyggelse består af en enkelt række sommerhuse placeret på den bagerste klitrække, parallelt med kystlinjen. Husenes placering og orientering efter udsigt har affødt en særpræget byggeskik, hvor det enkelte sommerhus typisk ligger med den forreste halvdel på klitten, medens et etages høje søjler oprindeligt bar den bagerste del. Med tiden er de fleste søjlebårne dele blevet fyldt ud med en underetage. Bebyggelsen er ca. 100 år gammel og er fra den tid, da havbad og frisk luft pludselig blev moderne blandt den mere velhavende del af befolkningen. Flere af husene blev bygget af Kolindsunds Sundbønder, og nogle af dem er stadig i slægternes eje. Hele sommerhusområdet ved Klitten er derfor en oplevelsesrig, kulturhistorisk helhed.

Tilgængelighed og aktiviteter

Grenaa Bystrand og de nærmeste omgivelser er præget af adskillige rekreative elementer og aktivitetsmuligheder; Plantagen, Heden, Stadion og svømmehal, Campingplads, Naturcenter, Skovbørnehave, Center for uddannelse, Spejderhytte, Lystbådehavn, Kattegatcenteret, Dronningens Ferieby samt store sommerhusområder. Brugstrykket er stort og den fine strand tiltrækker også hvert år tusinder af gæster. Længere mod syd kan man dog næsten altid finde en uforstyrret plet. 

 • Den Brede Sandstrand Renses Hvert Aar
 • Handicapbroen Gaar Helt Ned I Vandet
 • Redningspost
 • Sti Mellem Klitterne Og Plantagen

Stranden er tildelt "Blå Flag" for sin gode vandkvalitet og sine faciliteter. Grenå Naturskole har gennem året mange forskellige aktiviteter og guidede ture og i skolernes sommerferie er der særlige sommerferieaktiviteter. En beachvolleybane tiltrækker mange om sommeren, og en kystnær platform ved Dronningens Ferieby gør det muligt for folk med handicap at komme helt nær på vandet.

Fuglsand Hede bag sommerhusområdet syd for Grenaa er også et besøg værd. Naturpleje med hårdføre norske Spelsau-får bevarer hedens store og smukke lyngbevoksning og forhindrer uønsket trævækst. Gode afmærkede stier leder gennem det smukke område, hvor man om sommeren også kan være heldig se hugormen.

Polderrev er et godt sted til undervandsjagt med harpun, men husk at være opmærksom på den ofte udadgående strøm.