Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

1. Udbyhøj

Randers Fjord og strandengene ved Nordkysten

1 Udbyhoej4 

Ved Randers Fjord er dyre- og plantelivet påvirket af udstrømmende ferskvand fra Gudenåen og indkommende havvand fra Kattegat. Vandets saltholdighed varierer en del, og planter langs fjorden viser, at saltholdigheden er størst i den nordlige del af fjorden.

Ved fjordens sydlige del finder du også store rørskove med et rigt fugleliv og rørdamme, der er forbundet, og som du kan sejle gennem på tagrørssafari , hvis du tør. Det er i al fald en oplevelse, og når man er midt inde i tagrørene, føles det som at være i helt anden verden.

De mange strandenge, som omgiver fjorden, er hjemsted for salttålende flora. Planterne fordeles i bælter langs strandengen, alt efter hvor salt strandengen er, og hvor gode planterne er til at "håndtere" saltet, enten ved at udskille, fortynde eller indkapsle saltet.

Ved Randers Fjords udmunding er der store vadeflader, som blottes ved lavvande, og hvor tidevand og åvand skaber et dynamisk floddelta, der hele tiden forandrer sig.

Flodmundinger er nogle af de mest produktive naturområder der findes, og kysten ved Udbyhøj udgør ét stort spisekammer for fugle med sand- og børsteorme, muslinger, tang, rejer og andre smådyr. Laks, havørred, sild, makrel og hornfisk trækker også ind i fjorden.

Sandbankerne og strandengene er også hjemsted for en masse fugle, der lever af smådyrene. Disse tiltrækker rovfugle som fiskeørn , havørn og blå kærhøg.

Ved Voer Færgested findes Kyst- og Fjordcentret, hvor du kan gå på opdagelse i fjordens flora og fauna og deltage i mange forskellige friluftsaktiviteter.