Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

2. Bønnerup

2 Boennerup2

Landskabet bag nordkystens kystlinje er dannet af gammel hævet havbund. I stenalderen for ca. 6.500 år siden stod havet omkring 6 m højere end nu, og det nordlige Djursland var dengang en stor skovklædt ø. Derfor opleves den nu tilbagetrukne gamle kystlinje som et stort trappetrin i landskabet

  • Ud for kysten ved den vestligste del af norkysten findes der småøer (polde) , hvor man kan være helt i fred
  • Den vestligste del af nordkysten ligger i læ for den vestenvind, som normalt findes i Danmark, så her findes havbund med især finkornet materiale (slikvade).
  • Ved Lystrup strand ses  et charmerende "autentisk" gammelt sommerhusområde og vadehavslignende kyst. Sæler ses hyppigt i havet ud for dette område
  • Kysten ændrer karakter fra Hegedal-Gjerrild og domineres af egentlige sandstrande. Inde i landet langs kysten i dette område er der på tidligere sandrevler opstået overdrev, heder og klitter. Områdets landplanter kan klare sig på den magre og sandede jord gennem tilpasninger som knolde til oplagring af næring, lange hår, som nedsætter fordampningen eller dybe rødder der kan nå det sparsomme vand.
  • Planterne leverer føde til en lang række sommerfugle og mange småfugle sætter pris på blandingen af buske og åbne græsflader, og de solbeskinnede pletter er gode levesteder for krybdyr
  • I efterårsmånederne trives svampe, blandt andet de fine og farvestrålende vokshatte
  • Talrige gravhøje vidner om bosættelse i både sten- og bronzealderen.
  • De store sommerhusområder ved Fjellerup og Bønnerup, der har eksisteret i rigtig mange år,  vidner om, at mange mennesker værdsætter områdets fine naturværdier, f.eks. de gode badestrande, de store åbne vidder, de foranderlige kystlandskaber, det betagende lys
  • Etableringen af Bønnerup Havn har resulteret i dannelse af sandbanker øst for havnen, hvor der er skabt strandenge med planter, der kan tåle det salte og fugtige miljø
  • Havet er rigt på især fladfisk og store flokke af vadefugle søger føde langs den lavvandede kyst.