Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

3. Gjerrild Nordstrand

3 Gjerrild Strand

Gjerrild Nordstrand er lidt mere vindbæst end resten af nordkystens strande, så sandet på stranden og i havet er i konstant bevægelse. Men i klitterne holder marehalmen på sandet, så klitterne bliver, hvor de er.

Landskabet bag nordkystens kystlinje er dannet af gammel hævet havbund. I stenalderen for ca. 6.500 år siden stod havet omkring 6 m højere end nu, og det nordlige Djursland var dengang en stor skovklædt ø. Derfor opleves den nu tilbagetrukne gamle kystlinje som et stort trappetrin i landskabet.

  • Under 2. verdenskrig og frem til 1968 fungerede Nordstranden som et råstofområde, hvor der særligt blev udvundet rund flint til knusesten i cementindustriens møllerier. Det meste af det gamle råstof-område er senere blevet til sommerhusområde. 42 hektar blev dog fredet i 1974 for at sikre besøgendes adgang til området.
  • Råstofgravningens påvirkning af jorden har givet gode forhold for naturen. De forladte, næringsfattige råstofgrave er nu hjemsted for mange sjældne planter. Du kan finde flere orkidéer, blandt andet den sjældne koralrod samt purpur-gøgeurt og plettet gøgeurt. Du kan også være heldig at finde liden vintergrøn og rundbladet soldug.
  • Bag kystlinjen ved Gjerrild ses overdrev med enebær, gul snerre, blodrød storkenæb og vellugtende gulaks. Planterne leverer føde til dagsommerfugle som foranderlig blåfugl, blåhale, storplettet perlemorssommerfugl, sørgekåbe og lille ildfugl. På det uforstyrrede overdrev trives også svampe, blandt andet fine og farvestrålende vokshatte.
  • Hederne findes mod vest på mager, tør og sandet jordbund. Her gror dværgbuske som hedelyng, revling og tyttebær. På hederne lever insekter, som kan klare det tørre og ørkenagtige klima, blandt andet smukke sommerfugle. De tørre og varme forhold gør såvel heder som overdrev egnede som levesteder for hugorm, snog, stålorm, almindelig firben og markfirben.
  • Nordstranden er et velkendt "fuglespot" for både danske fuglearter og trækfugle. Hvis du er heldig, får du et glimt af sort glente, vandrefalk, hvepsevåge, fjeldvåge og havørn.
  • Sandbundens fødemuligheder tiltrækker andefugle som toppet skallesluger, sortand, fløjlsand, havlit og edderfugl. Vadefugle som strandskade, stor præstekrave, stor- og lille regnspove, mudderklire og hjejle søger også føde ved stranden.
  • Småfugle som gulspurv, topmejse, stillits, tornsanger og rødrygget tornskade kan også opleves, da de sætter pris på blandingen af buske og åbne græsflader. Skov- og mosehornugle jager på de lysåbne arealer omkring Gjerrild Nordstrand.