Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

4. Gjerrild Klint

4 Gjerild Klint

Gjerrild Klint danner Djurslands nordøstlige hjørne.  Den fremstår som en 2 km lang og indtil 20 m høj klint ud mod Kattegat - fremkommet gennem havets erosion siden sidste istid. Faktisk består hele Djursland østlige kystlinje fra Gjerrild til Grenaa af sådanne udsatte kyster med stejle klinter.

  • Gjerrild Klint består udelukkende af aflejringer fra de to sidste istider, og er et såkaldt geologisk referenceområde, hvor lagdelingerne fortæller, hvordan landskabet er blevet skabt og påvirket. Nederst har klinten lag, der er omkring 140.000 år gamle, og lige under muldlaget på toppen ses lag fra sidste istid, som sluttede for ca. 13.000 år siden.
  • Djurslands østlige kyst ligger åbent ud til Kattegat og har derfor et godt vandskifte og store strømhastigheder. Ud for klinten bliver vandet ret hurtigt dybt, men nord for klinten mod Knudshoved strækker Gjerrild Flak sig over 2 km ud i havet med kun 4 m dybde.
  • Gjerrild-kysten byder på rige fiskemuligheder med enten stang eller som undervandsjagt med harpun. Den stenede og tangbevoksede kyst er et godt hjemsted for havørred, og i fiskesæsonen runder stimer af makrel, sild og hornfisk Djurslands "hjørne". Ud for klintens sydlige del fanges også mange fladfisk. Spættet sæl og marsvin observeres ofte ud for Gjerrild Klint.
  • Gjerrild Klint er i modsætning til kalkklinterne ved Sangstrup og Karlby bevokset. Klintens profil er meget ujævn grundet mange nedskredne jordmasser. Nedskridningerne er med til at fastholde et dynamisk landskab, fordi de forhindrer den tilgroning, der ellers altid finder sted i naturen. Derfor fremstår størstedelen af klinten som et overdrev med lysåben vegetation. Her findes fine planter som hjertegræs, humle-sneglebælg, blågrøn star og almindelig bakketidsel. Disse arter viser, at der er kalk i skrænten
  • Efter en vintertur til Afrika, kommer digesvalerne til Gjerrild Klint for at yngle. De graver små redegange i klintens top og kan ses her fra maj til september. På stranden og på havet omkring kan du observere et rigt fugleliv, herunder fuglearter som bjerg-piber, bjergirisk, bjerglærke, laplandsværling, fiskeørn, havørn, sortstrubet og rødstrubet lom og både lys- og mørkbuget knortegås.
  • Kystområdet ud for det nordlige Djursland er også et vigtigt overvintringsområde for sortand, der med flokke på adskillige tusinde fugle kan få horisonten til havs til at "koge" af bevægelse.