Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

5. Sangstrup og Karlby Klint

5 Sangstrup Og Karlby Klint

Sydøst for Gjerrild ændrer kystlandskabet karakter, idet Djurslands østvendte kyster udsættes for markant mere vind og strøm og kraftige bølger end nordkysten. Resultatet af denne påvirkning er, at der er skabt rullestenskyster og klinter ved Gjerrild, Sangstrup og Karlby. Klinternes udseende afspejler de geologiske udgangsmaterialer.

  • Ved Sangstrup og Karlby består klinterne af kalksten, der blev dannet for ca. 65 millioner år siden af Mosdyr (Bryozoer), som levede i datidens hav.
  • De indtil 17 m høje klinter er dannet af havets bølgepåvirkning, som udvasker kalk og efterlader sten langs stranden. Ved klintens fod, på stranden og i havet vidner udvaskede kalkplader og -sten om de ældgamle Bryozokolonier, og her kan man finde fossiler, som afspejler det forhistoriske dyreliv.
  • Under havet ud for klinterne strækker kalkpladerne sig ud under vandet og skaber grobund for flotte tangskove Tangplanterne danner, sammen med den kuperede bund, skjule- og levested for en mængde smådyr og fisk. Derfor kan man oftest også møde lystfiskere, eller dykkere på undervandsjagt ved klinterne.