Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

6. Fornæs

6 Fornæs

Fornæs Fyr er Jyllands østligste punkt og ligger mere østligt end nordvestkysten af Sjælland. Den stenede kyst ved Fornæs er skabt af havet, der udvasker stenene og den hårde kalkundergrund.

  • Langs kysten ved Fornæs findes store strandoverdrev med mere end 100 forskellige lavtvoksende og lyskrævende plantearter og talrige arter af sommerfugle og andre insekter, som begunstiges af den græsning, som har fundet sted gennem mange år. Overdrevene findes på stenalderens nu hævede havbund. Længere inde i landet ses de gamle kystskrænter.
  • Langs kysten løber strømmen kraftigt, og der findes en artsrig tangflora. Fundet af mange brun- og rødalger viser, at der en god vandkvalitet i ved Fornæs.
  • Tangskoven er gemmested for smådyr og fiskeyngel, der, sammen med de store banker af blåmuslinger lige ud for stranden, udgør et godt spisekammer for fisk, fugle, sæler og marsvin
  • Stedet er derfor også kendt som et godt fiskested og ditto fuglelokalitet, og der er observeret over 230 forskellige fuglearter ved Fornæs
  • Ved Fornæs er der mange svampearter, blandt smukke og farvestrålende vokshatte. En del af svampene er truede, og såkaldte rødlistede arter. Du kan læse mere om Fornæs’ svampe på http://www.svampeatlas.dk