Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

8. Glatved

8 Glatved

Ved Glatved ligger kalken højt i landskabet og er for det meste kun dækket af et tyndt muldlag. Kalken er blevet udnyttet siden midten af 1800- tallet og frem til 1981. Dette har skabt et ujævnt månelandskab, der strækker sig fra kysten og dybt ind i landet. En stor der af dette landskab fungerer i dag som affaldsdeponi for Djursland under "Reno Djurs.

  • Mange af de gamle kalkgrave er nu groet til, og den højtliggende kalk skaber forudsætninger for Glatveds mange sjældne planter, svampe og insekter. Forekomsten af kalk gør, at mængden af tilgængelige næringsstoffer er lav. Derfor kan lave og langsomt-plantevoksende arter klare sig her.

  • Nord for havnen i Glatved ses i dag et fint og varieret strandoverdrev, der for  6.500 år siden var dækket af hav. Senere landhævninger skabte nutidens landskab, hvor den gamle, stejle og nu tilbagetrukne kystskrænt og strandvolde ses tydeligt.

  • Nord for havnen på plateauet over kystskrænten ligger der et stort hedeområde med almindelige hedearter.

  • Syd for havnen ved Glatved findes er et af Jyllands fineste naturområder, der er kendt for sin store mangfoldighed og sine mange sjældne planter, svampe, insekter, krybdyr og fugle. Området er imidlertid er blevet mere og mere tilgroet gennem årene, og derfor er de mange sjældne arter i fare for at forsvinde.

    Norddjurs Kommune har derfor efter aftale med Rugård Gods ryddet ca. 25 ha af arealet med henblik på at forbedre vilkårene for den lavtvoksende og lyskrævende vegetation. Kommunen har fjernet slåen, rynket rose, kæmpe bjørneklo, bjerg-fyr og har udtyndet ene, hvor dette har været nødvendigt. Plejen er gennemført som en såkaldt differentieret pleje, dvs. med størst muligt hensyntagen til de mange forskellige slags organismer på lokaliteten, og arbejdet er blevet tilrettelagt i samarbejde med eksperter fra Naturhistorisk Museum, Københavns Universitet og lokale NGO’er (DOF, Foreningen til svampekundskabens fremme etc.). Samlet set vurderes projektet at fastholde og øge den biologiske mangfoldighed.

  • Langs kysten løber vandreruten "Nordsøstien," og stier og grusveje giver en fin adgang til området omkring Glatved Strand.